Missieverklaring: “Industrial Safety is een landelijk opererend en kwalitatief hoogwaardig adviesbureau waar specialisten op het gebied van veiligheid, samen met onze klanten streven naar een zo veilig mogelijke omgeving.”

Wij bieden een dienstverlening aan die antwoord geeft op de ondersteuningsbehoefte en probleemstelling van onze klant. Ons primair doel is daarbij om de zorgen uit handen van onze klanten te nemen. Wij tonen een uitzonderlijke betrokkenheid bij de klant en bieden oplossingen op maat aan op het gebied van projectondersteuning, advies en training van het kostbaarste goed van de klant: de mensen. Wij trachten ervoor te zorgen dat al onze klanten zich vertrouwd voelen met Industrial Safety en naar tevredenheid worden geholpen.

Onze deskundige specialisten op het gebied van veiligheid en arbeidshygiëne staan hiervoor 100% garant. Zij vormen het hart van Industrial Safety, bewegen zich op het werkterrein van onze klant en zijn zo het visitekaartje van Industrial Safety. Om ervoor te zorgen dat zij hun functie optimaal kunnen uitvoeren, doet Industrial Safety er alles aan om omstandigheden te scheppen die dit mogelijk moeten maken. Denk hierbij aan voortdurende training van onze mensen en het delen van kennis.”

Visieverklaring: “Het belang van veilig werken en het creëren van een veilige omgeving bereikt steeds meer bedrijven in uiteenlopende sectoren. Ieder bedrijf geeft op zijn eigen manier invulling aan het creëren van een veilige omgeving.

Gelet op deze ontwikkeling wil Industrial Safety als marktleider haar marktpositie versterken op het gebied van veiligheid en het scheppen van omstandigheden om tot een intrinsiek veilige omgeving te komen. Wij willen onze dienstverlening nog verder uitbreiden naar de bouwsector en de maak- en zuivelindustrie, en we willen maatwerk leveren bij complexe veiligheidsvraagstukken. Daarnaast willen we bekend staan als een landelijk innovatief adviesbureau met een excellente reputatie op het gebied van veiligheid.

De verbetering van veiligheid in de keten is voor ons het ultieme doel. Verder willen we meer dan in het verleden geïnformeerd zijn als het gaat over de ervaringen van onze klanten aangaande de kwaliteit van onze dienstverlening, zodat we nog beter kunnen inspelen op hun behoeften en wensen en een voortdurende kwaliteitsverbetering kunnen garanderen.